Szukaj
  • marzena.rombel-mijas

Rozbudowa fabryki Union Industries w Radomsku

Rozbudowa fabryki polega na dobudowie od strony północnej hali magazynowej o powierzchni zabudowy 7000 m2.

Na dzień dzisiejszy stan zaawansowania robót polega na:

- wykonaniu fundamentu i konstrukcji hali ,

- wykonaniu pokrycia dachu i obudowy ścian.

7 wyświetlenia