Szukaj
  • marzena.rombel-mijas

Postęp prac - "Diasfera" Łódź ul. Targowa

Inwestycja „Diasfera” w lokalizacji Łódź-Śródmieście przy ul. Targowej 53 jest na etapie kończenia stanu surowego konstrukcji budynku: trwa wykonywanie robót związanych ze zbrojeniem stropu ostatniej kondygnacji na bud. A2 oraz murowaniem kominów ponad dach w części budynków A1 i A3.

0 wyświetlenia