Szukaj
  • marzena.rombel-mijas

Postęp prac - Centrum Logistyczne w gm. Kłobuck

Stan zaawansowania robót budowlanych na chwilę obecną:

1. Hala A wybudowana,

2. Trwają roboty związane z wykonaniem układu komunikacyjnego (dróg gminnych KDL i KDD ze skrzyżowaniem typu rondo na dk 43).9 wyświetlenia