• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Firma UNI-FORM Sp. z o.o. Sp. K.

Firma powstała w styczniu 2001 roku związując formalnie ze sobą grupę inżynierów kilku branż budowlanych pracujących ze sobą od lat jako osobne podmioty gospodarcze. Z założenia podstawową działalnością grupy było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego lub zastępstwo inwestycyjne, rozumiane nie tylko w kontekście zagadnień technicznych ale w powiązaniu z finansami i aspektami ekonomicznymi budowy.

Obecnie UNI-FORM to dziesiątki ludzi pracujących na terenie całego kraju – architektów, projektantów, inżynierów i menadżerów zajmujących się zarządzaniem projektami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, drogowego. Pełnimy rolę Projektanta,  Nadzoru Inwestorskiego, Inwestora Zastępczego oraz Inżyniera Kontraktu. Naszym celem jest pomoc Klientom w realizowaniu ich zamierzeń inwestycyjnych poprzez techniczną doskonałość naszych usług, sprawną organizację działań i indywidualne podejście do każdego projektu. Firma ściśle współpracuje z Klientem już od koncepcyjnej fazy projektu.

Zajmujemy się również inwestycjami współfinansowanymi przez Unię Europejską. Przygotowujemy studia wykonalności, opracowania due diligence w zakresie obiektów i terenów budowlanych, opracowujemy materiały przetargowe i specyfikacje techniczne. Posiadamy doświadczenie w monitorowaniu realizacji inwestycji budowlanych współfinansowanych z programów pomocowych. UNI-FORM pełni również funkcję Inżyniera Kontraktu na inwestycjach współfinansowanych ze środków SPO Transport ZPORR, EBOR czy innych. Biegle posługujemy się procedurami International Federation of Consulting Engineers (FIDIC).