• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zarządzanie inwestycjami

INWESTOR ZASTĘPCZY
Głównym profilem naszej działalności jest szeroko pojęte zarządzanie inwestycjami budowlanymi. W zależności od skali przedsięwzięcia jak i oczekiwań Inwestora, nasza firma zapewnia obsługę w zakresie przygotowania i zarządzania budową. Własnymi siłami jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić procedury przetargowe, opracować koncepcje, określić wstępne koszty, wykonać projekty i kosztorysy, dopilnować procedur formalno-prawnych, pełnić funkcję wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Reasumują pełnić rolę Inwestora Zastępczego.

NADZÓR INWESTORSKI
W ramach tej usługi zapewniamy kompleksowy nadzór inwestycji poprzez reprezentowania Inwestora na placu budowy. Kontrolujemy zgodność prac z projektem, przebieg i odbiór poszczególnych etapów budowy, a także weryfikujemy kwestię finansową inwestycji.

Usługa nadzoru obejmuje:
1. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru wielu branż zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
2. Weryfikacja i kontrola zgodności wykonanych prac z pozwoleniem na budowę oraz projektem;
3. Uczestnictwo w kompleksowej procedurze odbioru poszczególnych etapów, aż do odbioru obiektu.