• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Nadzór bankowy

W ramach tej oferty proponujemy współpracę z bankami udzielającymi kredyty inwestycyjne inwestorom pod nowe inwestycje budowlane. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum ryzyko podejmowane przez banki przy udzielaniu kredytu. Na bieżąco dostarczamy informacje dotyczące stanu inwestycji oraz statusu finansowania jej przez bank.

Do naszych zadań w ramach tej usługi należy m.in.:

  • Raportowanie wstępne obejmujące weryfikacje dostarczonej dokumentacji technicznej i harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Inwestora wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami, ocenę przygotowanego budżetu i harmonogramu realizacji.
  • Raportowanie okresowe obejmujący stały nadzór nad realizacją inwestycji, jej stopień zaawansowania pod kątem budowlanym, sprawdzenie przebiegu budowy pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym, analiza płatności i rozliczeń wraz z harmonogramem projektu, ocenę zgodności prowadzonych prac z Projektem Budowlanym, ocenę wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, rekomendowanie i wprowadzanie programów naprawczych, analiza opóźnień i zagrożeń w realizacji inwestycji.
  • Raportowanie końcowe obejmujące końcową analizę finansową inwestycji wraz z kompletem uzyskanych ostatecznych pozwoleń na oddanie obiektu do użytkowania, sprawdzenie zgodności standardu powstałej inwestycji z dokumentacją projektową, potwierdzenie zakończenia robót.