• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Jakość świadczonych usług

Lata doświadczeń oraz cyklicznych szkoleń pozwoliły na opracowanie i wdrożenie Planu Zapewnienia Jakości ( PZJ). Celem PZJ jest opisanie działań, odpowiedzialności, uprawnień, stosowanych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań określonych w umowie z uwzględnieniem procedur obowiązujących w systemie zarządzania jakością. Uporządkowanie procesów jakie wchodzą w skład świadczonych usług przez UNI-FORM, stworzeniem systemu organizacji pracy pracowników a w konsekwencji osiągnięcia zakładanych wyników. Jest również głównym narzędziem firmy pozwalającym ocenić jej działanie przez Klienta i Zarząd.

Przedmiotem Planu Zapewnienia Jakości (PZJ) są działania i czynności wykonywane przez pracowników technicznych zmierzające do uzyskania najlepszej możliwej jakości nadzorowanych robót budowlanych w założonym terminie i budżecie inwestycji. Standaryzacja stosowanych dokumentów ułatwia pracę i narzuca kolejność milowych kroków zapobiegając brakom i zapomnieniom w procedurze.